Customer Case

Nikon Metrology


Nikon Metrology; dochterfirma van Nikon, gekend als producent van lenzen en fotocamera’s; specialiseert zich in optische inspectietechnologie zoals microscopen, röntgenscanners en lasermeetsystemen. Nikon Metrology doet een beroep op 2commit voor de constructie en integratie van een softwareoplossing die bepaalde toepassingen in het scanningsproces van de X-ray-machines kan automatiseren.


De Autoloader-toepassing van 2commit moet ervoor zorgen dat manueel werk wordt geminimaliseerd en het aantal metingen per tijdseenheid stijgt.

Nikon Metrology produceert gespecialiseerde X-ray-toestellen die op zeer nauwkeurige 2D- en 3D-metingen mogelijk maken. Met röntgenscans vatten deze machines zowel de in- als uitwendige dimensies van voorwerpen in een 3D-beeld waarop de metingen worden uitgevoerd.


De resultaten van deze metingen worden vergeleken met de vooropgestelde waarden en gerapporteerd. Wijkt de realiteit te ver af van het ontwerp, wordt de gebruiker daarvan op de hoogte gebracht en kan die daarnaar handelen: al dan niet ingrijpen in het productieproces van het gescande voorwerp.

Voorheen plaatste een operator de voorwerpen één voor één in de X-ray-scanner. Elk voorwerp doorliep de scanningscyclus apart. Met de automatisatie van dit proces wil Nikon Metrology de output verhogen door meerdere voorwerpen in dezelfde cyclus te brengen. Voor deze gespecialiseerde hardware is een applicatie op maat aan de orde, enter: 2commit.

Omdat Nikon Metrology’s basissoftware met .NET werd ontwikkeld, is dit ook de aangewezen technologische keuze voor deze applicatie. Verder moet de toepassing connecteren met databases om gegevens op te vragen en resultaten terug te sturen. 2commit combineert beide expertises en blijkt de partij die Nikon Metrology zoekt.


Nikon Metrology ging voor de samenwerking met 2commit al aan de slag met een prototype dat ze op een beurs aan klanten hebben getoond. De interesse van bestaande en potentiële klanten zet hen aan om een commerciële versie te ontwikkelen. Het prototype dient als conceptuele startpunt, maar toont nog heel wat progressiemarge op technisch vlak. Dat zag ook Lauren Enghien, Application engineer X-ray & CT bij Nikon Metrology.


“We zijn vertrokken vanuit een eigen idee en aanpak. Bij de technische uitwerking van de commerciële versie zijn we er wel van afgeweken. Voornamelijk op basis van de ervaring en het advies van de consultants van 2commit. Zij zagen de applicatie in een toekomstig licht en hebben de toepassing zo gestructureerd dat toekomstige functionaliteiten efficiënt ingepast kunnen worden, zonder de toepassing te herbouwen. Hoewel dat dit extra tijd vroeg, bleek het achteraf zeker de juiste keuze. Bovendien hebben we nu een resultaat waarop we nog klantspecifieke aanvragen aan de hand van plug-ins kunnen integreren.”

Lauren Enghien, Application engineer X-ray & CT, Nikon Metrology


Die openheid willen we ook in het rapportageluik van de toepassingen doortrekken. Niet iedereen werkt op eenzelfde database en het gewenste formaat waarin een klant de gegevens terugkrijgt kan dus verschillen. Uiteraard denkt 2commit mee.


“Iedere klant heeft een voorkeur betreffende de manier waarop gegevens terugkomen, afhankelijk van de structuur van de database of veiligheidsvoorschriften. Door de software open te houden en een default rapportage aan te bieden, maken we de software voor zoveel mogelijk klanten toegankelijk. Klanten die van de standaard afwijken en hun data per http-call, JSON-file of een ander formaat willen ontvangen, kunnen integreren met onze software. Deze open opzet is veel interessanter en vraagt minder klantgebonden development. Met deze inzichten heeft 2commit de toepassing naar een hoger niveau getild en ons heel wat toekomstig werk bespaard.”

Lauren Enghien, Application engineer X-ray & CT, Nikon Metrology

Flexibel plannen voor een optimaal resultaat


In onze samenwerking houden we oog voor de planning van Nikon Metrology en een organische groei van de applicatie.


“Als salesorganisatie voor Europa hebben we een drukke planning. We maken heel wat verplaatsingen naar het buitenland en zijn geregeld standhouder op beurzen. Toch bood het schema van de consultants van 2commit voldoende flexibiliteit voor een goede match met onze planning. Soms kwamen ze tweemaal per week, soms een weekje niet. Dit ritme gaf hen en ons de tijd om de volgende stappen goed te overwegen en dat draagt ook bij tot de kwaliteit van het eindresultaat.”

Lauren Enghien, Application engineer X-ray & CT, Nikon Metrology

Sterke resultaten


De samenwerking met Nikon Metrology resulteert in een gespecialiseerde en doordachte applicatie. Autoloader maakt het mogelijk om tot 40 voorwerpen te scannen in één cylcus. In een tray worden de verschillende voorwerpen aangeboden en één na één gescand, tussen de verschillende scans blijft het toestel gesloten. Zo voert de operator van de machine heel wat minder manuele taken uit.


Verder wordt de gecapteerde informatie automatisch naar het juiste eindpunt gerapporteerd. Om de toepassing zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed klantenpubliek hebben we specifiek ingezet op de openheid ervan. Zo zijn klantspecifieke integraties en rapportages mogelijk met enkele toevoegingen aan de code.


Autoloader automatiseert het scanningsproces, vermindert de manuele tussenkomst drastisch. De toepassing biedt tijdswinst, openheid en kan uitgebreid worden in functie van specifieke klantennoden. Een knap project waar we met trots op terugkijken.

 

Toegepaste technologieën


 
Contacteer ons